Doppelzimmer mit Balkon

Doppelzimmer mit Balkon

Sonderpreis

ZimmertypPreise HPPreise ÜF
Doppelzimmer mit Balkon € 69,- € 57,-
Doppelzimmer mit Balkon € 75,- € 63,-
Doppelzimmer mit Balkon € 78,- € 66,-
Doppelzimmer mit Balkon € 72,- € 60,-

Einzelzimmeraufschlag € 8,00 am Tag.